Categories
Unboxing Videos

[ Shoppe haul Vietnam ] Unboxing đồ dùng học tập ( Back To School 2020 ) Tik Tok Việt Nam ✓Xin chào mình là Su_Shi✨ Những video này được tớ suy tầm từ douyin ( Tik Tok Trung Quốc ) Cam.on các bạn đã xem hết video của tớ ☺️ Các cậu đừng …

25 replies on “[ Shoppe haul Vietnam ] Unboxing đồ dùng học tập ( Back To School 2020 ) Tik Tok Việt Nam ✓”

mấy bạn việt unbox cũng xinh nhưng nhiều vid chưa đầu tư lắm :3 tui có xem qua nhiều mà cũng chưa thấy ai thật sự đầu tư cho vid nhiều có bạn an milo thì unbox tui thấy khá xinh hy vọng tương lai găpj được mấy bạn thật sự đầu tư từ view đến chất lượng vid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *